Referat bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 2018.09.08, kl. 10 til 16
Hos Morten Albek,
Deltagere: Erik, Flemming, Henrik, Søren, Morten og Erling.

Dagsorden:
1. Opsamling på spørgeskemaer og generalforsamlingen (Erling)
2. Referat af generalforsamling 2018 (Erik)
3. Orientering om den kommende udstilling i Fredericia (Erik)
4. Kontakt til Bonsai KITA (Aalborg) mht. Bonsai Festival 2019
5. Plan for overdragelse af kasserer jobbet (Erik)
6. Status på GDPR-opgaven (Erling)
7. Orientering om hændelser på DBSs facebook side (Morten)
8. Økonomi (Erik)
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad 1) Spørgeskema. Konklusion afventes stadig, det er svært at konkludere noget entydigt, da
forslagene ofte er modstridende. Ved generalforsamlingens diskussion, blev foreslået en
mentorordning, som vi har taget til os og allerede anvender i form af henvisninger til
enkeltpersoner i de områder, hvor der mangler samarbejdende klubber. (Erling).
Ad 2 og 6) Referat er udgivet 18. juni. Vi skal have offentliggjort vor politik på
persondataområdet. Indholdet blev drøftet. Formålet med at vi opbevarer pesondata er alene,
at kunne komme i kontakt med medlemmer af DBS. Ved indmeldelse accepteres at navn,
adresse og email registreres. Ved udmeldelse slettes personen fra vore registre.
Ved referater, og offentliggørelse af billeder, og lignende udbredelse, gælder at hvis personer
identificeres med navn skal vi respektere, hvis der siges fra.
Kommunikation fra bestyrelsen efterlystes, og vi bestræber os på at udgive hyppigere
nyhedsbreve o.l. Også interviews kunne være nyttig information.
Bestyrelsessuppleanten: Nicki Bossow deltager gerne i bestyrelsesmøderne, hvilket blev budt
velkommen. Nicki informeres (Erling)
Ad 3) Messe C udstilling oktober 2018: Vi har fået 195 m² udstillingsareal med borde, vægge
mv. ved Kreative Dage i Messe C til fordelagtige betingelser. Der er ca. 66 løbende m til
udstilling + et areal til demonstration/ Workshop. Der bliver ikke deltagelse fra Nordtyskland.
Fuchi Bonsai flytter deres arrangement søndag d. 28. til Messe C og leder følgelig
Workshoppen den dag.
DBS sørger for præmieplaketter. Medlemmerne tilbydes særpris for adgangskort.
Udstillerne tilbydes et antal moduler a 1 m (eller 90 cm, hvor der kun er få standardborde i
række). Det drøftedes om vi skulle tilbyde publikum at lave ”bonsai” ved standen. Dommere
bliver udstillerne selv. Endvidere gives en publikumspris. Det drøftedes om vi skulle have et
afsnit for ”bonsai på vej”. Stemningen var overvejende imod, men overvejes i
udstillingskomiteen. Der arrangeres en festmiddag lørdag.
Ad 4) Landsmøde 2019: Erik undersøger, hvor meget anvendeligt udstillingsmateriale, der er
tiilgængeligt. Evt kunne man anskaffe en forenklet opstilling (m bukke, lægter og nye lette
plader). Søren kontakter Yannick som mulig demonstratør.
Ad 5) Kassererjobbet: Opgørelsen er ikke foretaget endnu. Erik kontakter banken og
overførslen til Erling forventes i indeværende år.

Ad 6) se pkt.2
Ad 7) Facebook kører fint med Morten som administrator. En person er blevet udelukket p.gr.
a. nedværdigende sprogbrug. DBS ønsker pænt sprog på vore elektroniske medier, ligesom
man skal optræde under eget navn.
Ad 8) Økonomi: p.t. er der 103 medlemmer, der har betalt kontingent for 2018. Vi har ca.
62000 kr i formue, sv. t det dobbelte af den årlige kontingentindbetaling.
Ad 9) Eventuelt: Revision af hvidbogen blev drøftet. Erling har et oplæg, der drøftes af Søren
og Erik, hvorefter det fremlægges.
DBS har 40 års jubilæum 2021, og et arrangement i den anledning blev drøftet. Morten
kontakter Bjon Bjorholm om han kan komme til DK. Erik finder mulige steder og Undersøger
evt. støttemuligheder. Det blev foreslået et sted centralt i DK med let adgang fra motorvej,
lufthavn og i nærheden af flere overnatningsmuligheder.
Det blev drøftet, om man skulle betale for at udstille (som foreslået af Tony Tickle) for at få
midler til udstillingsstedet. Det var nok ikke sagen, så hellere tage entre. En anden mulighed
var at sætte kontingentet op. Det skal imidlertid tydeliggøres, hvad man får for kontingentet.
10 ) næste møde senest først i 2019.
Tak til Morten for husly.

Referent: Erik Pedersen

Offentliggjort af Morten Albek

Bonsai artist Morten Albek. Kisetsu-en Bonsai Online. http://www.shohin-europe.com

Join the Conversation

2 Comments

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: