Årsmødet 2019 nyt

Af Erik Pedersen / Fotos: Morten Albek Nyt om Årsmødet i Aalborg. Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der samtidig med vor udstilling og generalforsamling finder et stort karneval sted i Aalborg. Sagen er drøftet med de lokale, og vi er nået frem til, at vi gennemfører vore aktiviteter; men at der dog må påregnes…

Referat af bestyrelsesmøde og resultat af medlems undersøgelse

Af Erik Pedersen Referat af bestyrelsesmøde den, 27. jan. 2019 kl. 10 hos Henrik Büchner Tilstede var Flemming, Søren, Henrik, Erik, samt webmaster Morten. Erling var fraværende p.gr.a. sygdom. Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1) Referat fra sidste møde (8. sept. 2018) 2) Kommunikation på Elektroniske medier 3) Arkiv for kommunikation mv. på papir…

Årsmøde 2019

25. – 26. maj afholdes Dansk Bonsai Selskabs Årsmøde 2019 i Aalborg. Yannick Kiggen er demonstratør. Medlemmer kan udstille bonsai. Sæt kryds i kalenderen og vær med i fællesskabet omkring bonsai. Mere information om årsmødet og flere aktiviteter udsendes når programmet er endeligt fastlagt.